Hetkel
vabu kohti

112
/ 233

ÜKS. KAKS. KOLM. SOLARIS – võida iPhone 610. aprill 2015

Solaris123_FB_843x403_highlight

 

 

SOLARIS KESKUSE KAMPAANIA „ÜKS. KAKS. KOLM. SOLARIS REEGLID

 

1. KAMPAANIA KORRALDAJA

1.1. Kampaania “ÜKS. KAKS. KOLM” (edaspidi Tarbijamäng) korraldaja on Solaris Keskus AS (edaspidi Korraldaja), Estonia pst. 9, Tallinn, Eesti Vabariik, reg kood 10674030, üldtelefon 6155100, e-mail info@solaris.ee, www.solaris.ee

 

2. TOIMUMISE AEG & KOHT:

2.1. Tarbijamäng toimub 10.-12.04.2015 kõikides Solaris Keskuse kauplustes, kinodes ja söögikohtades.

 

3. OSALEMINE

3.1. Tarbijamängus osalemiseks tuleb sooritada ost ajavahemikus 10.-12.04.2015 ükskõik millises Solaris Keskuse kaupluses, kinos või söögikohas. Iga ostu korral saab ostja loosikupongile müüjalt ühe templi. Kokku tuleb loosikupongile koguda kolm templit ja asetada loosikupong Solaris Keskuse aatriumis, 0-korrusel asuvasse loosikasti.

 

4.  AUHIND JA TINGIMUSED

4.1. Tarbijamängu auhinnaks on iPhone 6.Tarbijamängu auhinna loosimine toimub 13.04.2015

4.2 Võitja nimi avaldatakse loosimisele järgneva 5 tööpäeva jooksul Solaris Keskuse kodulehel www.solaris.ee ja Facebooki lehel.

4.3 Auhind väljastatakse tarbijamängus osalenud isikule või volituse alusel tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel.

4.4. Kampaania auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas, välja arvatud juhul, kui peaauhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga Korraldaja otsusel.

4.5. Kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada (v.a kampaania Korraldaja süü tõttu), ei vastuta Korraldaja kampaanias osaleja auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

 

5. LISAINFORMATSIOON

5.1. Korraldaja kasutab kampaanias osalevate isikute andmeid ainult Solaris Club andmebaasis ja klubi info edastamiseks (vt Solaris Club reegleid www.solaris.ee). Andmeid ei kasutata muudeks eesmärkideks ja ei edastata kolmandatele isikutele, organisatsioonidele jt.

5.2. Kõik Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

5.3. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt meedia vahendusel.

5.4. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.