Hetkel
vabu kohti

115
/ 233

Valimisjaoskond nr 168. oktoober 2013

20. oktoobril 2013 toimuvad Tallinna Linnavolikogu valimised

Eelhääletada väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda saab

Solarise Keskuse 0-korruse aatriumis asuvas valimisjaoskonnas nr 16 

10. – 16. oktoobrini 2013 kella 12.00-st kuni 20.00-ni.

14. – 16. oktoobrini 2013 kella 12.00-20.00-ni ja valimispäeval, 20. oktoobril 2013  kella 9.00-st kuni 20.00-ni saavad hääletada ka piirkonna elanikud elukohajärgselt, kelle elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse järgmistel aadressidel:

Valimisjaoskond nr 16

Valimisjaoskonda kuuluvad: Estonia pst, Islandi väljak, Kaubamaja, Kauka, Kaupmehe, Kuke, A. Lauteri, Lembitu, Lennuki, Liivalaia paaritud numbrid 35 kuni lõpuni ja paarisnumbrid 34 kuni lõpuni, Liivamäe kõik paaritud numbrid, Maakri, Mardi paaritud numbrid 1 kuni 5 ja paarisnumbrid 2 kuni 8, G. Otsa, Pärnu mnt paaritud numbrid 1 kuni 13, Pääsukese, Rävala pst, Tatari paaritud numbrid 13 kuni 33 ja paarisnumbrid 10 kuni 40, Teatri väljak, Tornimäe, Turu, Vambola, Võlvi, Väike-Pääsukese.

Elektrooniliselt saab hääletada 10. oktoobrist alates kella 9.00-st ööpäevaringselt kuni 16. oktoobrini 2013  kella 18.00-ni.

Kodus hääletada saab 20. oktoobril, kui valija, kes oma terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, on esitanud kirjaliku taotluse linnavalitsusele, linnaosavalitsusele või oma elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile hiljemalt 20. oktoobril kella 14.00-ni. Valija võib esitada kodus hääletamise taotluse telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile ainult valimispäeval kella 9.00-st kuni 14.00-ni.

Hääletussedeli saab valija jaoskonnakomisjonilt isikut tõendava dokumendi alusel. Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt välja antud kehtiv dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis. Isikut tõendavad dokumendid on näiteks  isikutunnistus (ID-kaart), Eesti kodaniku pass,  diplomaatiline pass, elamisloakaart, pensionitunnistus, meremehe teenistusraamat, juhiluba.

Hääletussedeli täidab valija hääletuskabiinis üksi ja iseseisvalt. Kui see ei ole füüsilise puude tõttu võimalik, võib teda aidata tema palvel ja juuresolekul teine valija, kuid mitte tema elukohajärgse valimisringkonna kandidaat. Hääletamissedelile kirjutab valija selleks ettenähtud kohta ühe oma elukohajärgse valimisringkonna kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab.

Iga valija hääletab isiklikult ja seda õigust ei saa edasi anda ( nt notariaalselt kinnitatud volikirjaga.

SOLARIS_Valimised A3